Política de privadesa


MERACLIC SOLUTIONS, S.L., com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica les polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb l'establert en la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l'usuari fossin necessàries perquè l'equip de MERACLIC SOLUTIONS, S.L.pogués (i) respondre les consultes o proporcionar informacions requerides per l'usuari; (ii) dur a terme tota prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari; (iii) proporcionar accés a l'usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé (iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de MERACLIC SOLUTIONS, S.L.per la present ressenyades, MERACLIC SOLUTIONS, S.L.informarà d'aquesta obligatorietat a l'usuari, indicant-li quines dades són d’emplenament necessari. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d'aquestes dades i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., l'usuari atorga consentiment inequívoc a MERACLIC SOLUTIONS, S.L.perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades anteriorment, així com per al possible enviament de comunicacions comercials de MERACLIC que puguin ser de l'interès de l'usuari.

L'entitat responsable de la base de dades, així com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades (si escau i en virtut de l’autorització corresponent conferida per l'usuari), estan obligades a conservar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il•lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el nivell corresponent de seguretat als fitxers de MERACLIC SOLUTIONS, S.L., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web. Així mateix, MERACLIC SOLUTIONS, S.L.es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l'establert en el Reglament de Mesures de (RD 1720/2007).


Els usuaris tenen reconeguts, per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment restat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@meraclic.com.